Algemene info:

 

Jij komt naar mijn praktijkruimte. Je hoeft niets mee te brengen.

 

Óf ik kom bij je thuis. Je betaalt hiervoor 10€ extra.

Ik breng mijn eigen materiaal mee (massagetafel, handdoeken, olie, muziek,...).

Jij zorgt voor een geschikte, warme en rustige ruimte waar niet teveel afleiding is.

 

Supplement verplaatsingsvergoeding: 

Voor de massages aan huis wordt een supplement aangerekend van 0,50€ per afgelegde km (heen en terug) buiten een straal van 10 km rond Heppie kids.

 

Aandachtspunten:

 

Er wordt enkel op afspraak gewerkt.
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij latere
      afzegging wordt 50% van de ingeplande tijd aangerekend.
      Bij niet opdagen betaal je de volledige massagebeurt. Betaling gebeurt contant na
      de massage.
Tijdens het intakegesprek worden er een aantal vragen gesteld met betrekking tot
      de gezondheid.
Personen die ziek zijn, koorts hebben of geblesseerd zijn worden niet gemasseerd.
 Heppie kids is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen van
      de massage indien er onjuiste informatie werd gegeven.             
 De ouder van het kind blijft tijdens de massage aanwezig tenzij anders
      overeengekomen.

 

 

Wanneer niet masseren?

 

Er wordt niet gemasseerd bij ziekte, koorts, acute infecties, inwendige bloedingen, gezwollen lymfeklieren, binnen 24 uur na inenting, hoge bloeddruk (AromaTouch massage kan wel), ader- en hartaandoeningen, zwangerschap, kanker, besmettelijke huidaandoeningen, extreme vermoeidheid en slechte algemene gezondheid, 

 

 

Tussentijdse veranderingen betreffende de gezondheid moeten vóór de behandeling doorgeven worden aan de masseur. Deze massagebehandeling heeft enkel ontspanning of het veranderen van spierspanning tot doel. Het is geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. De massagebehandeling mag ook niet gezien worden als een medische behandeling. De massage wordt ondergaan op eigen risico en de masseur zal niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage. De klant geeft toestemming voor het afstaan van zijn persoonsgegevens die als doel hebben contact name en het verschaffen van inzicht in de gezondheidssituatie. In overeenstemming met de wet AVG heeft de klant ten allen tijde het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.